Wartner

Vorter

Wartner Vortepenn

Wartner Vortepenn er en innovativ, rask, enkel og dokumentert effektiv syrebehandling til fjerning av vorter basert på trikloreddiksyre. Tradisjonelle syrebehandlinger krever ofte flere måneders behandling og kan være vanskelig å applisere direkte på vorten. Wartner Vortepenn har en unik appliseringsmetode til vortebehandling. Den inneholder TCA-gel som effektivt fjerner vorten på bare noen få uker. Synlig forbedret resultat kan sees allerede etter første uke! Wartner Vortepenn er enkel å bruke til både hånd- og fotvorter. Kun en dråpe gel er det eneste som er nødvendig pr. påføring! Wartner Vortepenn brukes 2 ganger pr. dag i 4 dager. Etter 4 dagers behandling begynner huden å flasse av i de neste 4 følgende dager. Etter behandlingen dannes ny, vortefri hud. Man kan gjenta behandlingen opp til 4 ganger sålenge vorten ikke forsvinner etter første behandling. Wartner Vortepenn er et CE-merket og godkjent medisinteknisk produkt.

Les mer om produktet

Wartner Vortefjerner 2nd Generation

Nye Wartner 2nd Generation er en rask, sikker og dokumentert effektiv frysebehandling av vorter. Frysebehandling av vorter er en velutprøvd metode innenfor helsesektoren. Med Wartner kan frysebehandling av vorter utføres enkelt og raskt hjemme. Nye Wartner 2nd Generation er tilpasset for å effektivt fjerne både hånd- og fotvorter. Nye Wartner 2nd Generation har en forbedret appliseringsteknikk som gjør den enda mer effektiv. Ved å optimere de to viktigste parameterene for en vellykket behandling, temperatur og tid, beholder nye Wartner en effektiv og konstant kald temperatur ved hver behandling. Nye Wartner er også enklere å bruke, med standardiserte appliseringstider for enklere bruk. Wartner fryser vorten på dypet og som regel trengs kun en behandling. Etter frysebehandlingen dannes en blemme og vorten faller av. Vorten forsvinner som regel etter 10-14 dager og etterlater frisk, vortefri hud. Wartner er et CE-merket og godkjent medisinteknisk produkt klasse IIa.

Les mer om produktet

Wartner Liktornpenn

Wartner Liktornpenn er en innovativ, rask, enkel og dokumentert effektiv syrebehandling til behandling av liktorn og hard hud. Wartner Liktornpenn er basert på samme teknikk som Wartner Vortepenn, men inneholder en lavere konsentrasjon av trikloreddiksyre. Tradisjonelle syrebehandlinger mot liktorn og hard hud krever ofte lang behandling og er ikke alltid like enkel å bruke. Wartner Liktornpenn har en unik påføringsmetode. Den inneholder høykonsentrert TCA-gel som effektivt fjerner liktornene og hard hud på bare noen få uker. Synlig forbedret resultet er vanlig allerede etter første uke. Kun en dråpe gel er det eneste som kreves pr. påføring! Wartner Liktornpenn brukes 1 gang pr. dag i 4 dager. Etter 4 dagers behandling begynner huden å skalle av i de påfølgende 4 dager. TCA-gelen gjør at de døde hudcellene skaller av og ny frisk hud dannes. Man kan gjenta behandlingen opp til 4 ganger dersom liktornen ikke forsvinner helt etter første behandling.

Les mer om produktet

Side 1 av 1