Gjenvinningsguide

Selv om det i første rekke er innholdet du er interessert i, har også emballasjen en viktig funksjon. Den skal blant annet informere om produktets innhold og bruk, beskytte innholdet under transport og oppbevaring og lette bruken av produktet.

Når ditt Omega Pharma-produkt er oppbrukt, er emballasjen likevel ikke forbrukt. I mange norske kommuner samler man inn emballasjemateriale for at det skal fortsette å gjøre nytte i et kretsløp der det på mest egnet vis gjenvinnes til energi eller nytt materiale. Energi som kan brukes til oppvarming av boliger, eller materiale som kan bli til ny emballasje eller helt andre produkter. Vi i Omega Pharma synes det er helt naturlig å bidra med vår kunnskap om hvordan du gjenvinner vår emballasje på en enkel og korrekt måte. Når vi her tar for oss emballasje og gjenvinning, er det fordi vi ønsker å skape inspirasjon og motivasjon slik at mer emballasje finner veien inn i gjenvinningskretsløpet.

Omega Pharmas emballasje

Klikk på de respektive emballasjetypene for å se hvordan de skal sorteres:

ACOs emballasje

Hjelper du til?

I takt med at andelen kommuner som samler inn plast til gjenvinning, blir stadig flere, samt at de av oss som har holdt på en stund, også blir flinkere, øker mengden innsamlet husholdningsplast med rundt 15 % årlig. I 2009 vil omkring 20 000 tonn bli samlet inn og sendt til gjenvinning.

Kilde: www.grontpunkt.no