Våre stillinger

Beskrivelse av våre stillinger

Vi som jobber på Omega Pharma representerer forskjellige yrkeskategorier. Her kan du lese mer om de stillingene som vi har.

Salgsavdelingen

Key Account Manager

Ansvar for Omega Pharma:s alle forhandlinger med kunde/apotekskjeder, både salgs- som lønnsomhetsmessig. I dette ansvaret ligger også å støtte kundens virksomhet over tid innenfor de produktområdene som Omega Pharma representerer. Key Account Manager arbeider daglig med å utvikle vår - og kundens – salg gjennom bland annet kategoriarbeide, produktlistinger, prisforhandlinger og kampanjeplanlegging.  

Trade Marketing Manager

Har ansvar for lokal markedsføring, kampanjer og aktiviteter for flere produktkategorier, hvor også kostnads- og inntektsansvar inngår. Ved å være ekspert innenfor sine kategorier utfører Trade Marketing Manager også analyser av markedsforandringer, konsumenttrender og konkurrenter. Denne personen medvirker også ved innsalgsarbeidet og forhandlinger sammen med Key Account Manager.

Distriktsansvarlig

Har ansvar for å markedsføre våre produkter gjennom informasjon, salgsstøtte, messer og utdanning i sitt salgsdistrikt. Arbeidet innebærer å skape og utvikle relasjoner med våre kunder, som er apotek og leger/spesialister.

Salgsassistent/Salgskoordinator

Arbeider med å assistere våre distriktsansvarige ute på feltet med informasjon og utdanningsmateriell som omhandler våre produkter mot helsepersonell og apotek.

Customer Support

Svarer på spørsmål fra apotek og konsumenter. Det kan være alle spørsmål om hud, hvilke produkter vi anbefaler samt synspunkter på våre produkter.

Opplæringskoordinator

Arbeider med og coache distriktsansvarlige i det daglige, slik at de får den dybdekunnskap som kreves for å ha produkt og fag opplæring til apoteksansatte. Opplæringskoordinatoren er også med ute og holder kurs i samarbeid med distriktsansvarlige.

Vet du hva ACO AIF er?

Jo, det er vår interne Aktivitets- og idrettsforening.